parallax background
 

Darbo principai

 

UAB "Idėjų balansas" rengia apskaitą ne tik pagal LR Verslo standartus, bet ir pagal Tarptautinius apskaitos standartus. Konsultuojame klientus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.​

Bendrovėje dirba kvalifikuotų specialistų kolektyvas. Darbuotojai turi aukštąjį finansinį išsilavinimą, nuolat tobulėja keldami kvalifikaciją.
Esame atsakingi už:

  • savalaikį pirminių apskaitos dokumentų registravimą
  • finansinių ataskaitų atitikimą bendriems apskaitos principams ir galiojantiems teisės aktams
  • finansinių ataskaitų pateikimą valstybinėms institucijoms
  • teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą

Taip pat buhalterinę apskaitą tvarkome nuotoliniu būdu. UAB "Idėjų balansas" veiklos rizika yra apdrausta civiline atsakomybe.